Lengte (L, L1)

Meer

Soort

Meer

Klingdiameter

Klinglengte (L2)

Capaciteitsbereik

Grootte kruiskop PH

Grootte kruiskop PZ

Klingdikte

Snijvlakbreedte (a, b)