Certificeringen en kwaliteitsborging

Belangrijk voor Lasaulec en haar klanten is een continue borging van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Deze borging vindt plaats door middel van interne procescontroles en onderstaande externe normeringen.

ISO 9001:2015
Het complete service- en verkoopapparaat van Lasaulec B.V. voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, de bekendste norm voor managementsystemen.
De klant heeft daarmee de garantie dat Lasaulec voldoet aan de hoogste eisen die wet- en regelgeving met zich mee brengt. Bekijk het certificaat.

Logo Certificaten


ISO 14001:2015
Lasaulec neemt tevens haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Om dit gestalte te geven is Lasaulec B.V. ISO 14001:2015 gecertificeerd. ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem van Lasaulec (ISO 14001:2015) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Bekijk het certificaat.

Logo Certificaten


VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Bekijk het certificaat.

Logo Certificaten


NEN 3140
Lasaulec voldoet aan de Nederlande norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning).

Logo NEN 3140 klein niet transparant


Ecommerce Europe
Met het Ecommerce Europe label wordt aangetoond dat wij voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. De klant is onder andere verzekerd van veiligheid en privacy.

Logo Ecommerce Europe klein


Fair Wear Foundation
Lasaulec B.V. is Fair Wear Foundation Ambassador 2.0.
De Fair Wear Foundation streeft naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor werknemers wereldwijd. Zij zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. Lasaulec B.V. is een handelsonderneming, geen producent. Door het ondertekenen van de gedragscode geeft Lasaulec B.V. aan haar werkkleding bij schone bedrijven in te kopen en worden de betreffende leveranciers op deze criteria geselecteerd (www.fairwear.org).

Logo Fairwear Foundation 40plus - klein


Safety Sign®
Lasaulec B.V. is sinds eind 2007 Safety Sign erkend.
Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit voor producten en diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden, -veiligheid en -gezondheid. Bedrijven met een Safety Sign® erkenning hebben de hiervoor speciale opleidingsprogramma’s met goed gevolg afgelegd. Jaarlijks vindt controle plaats of aan alle eisen van de Safety Sign® erkenning beantwoord wordt.

Logo Safety Sign


SGS BRL 100
Lasaulec B.V. is door SGS INTRON gecertificeerd voor F-gassen. We beschikken over voldoende personeel met het juiste certificaat en de werkprocedures en juiste gereedschap om lekvrij te werken. Onze producten, processen, systemen en diensten voldoen aan de nationale en internationale regelgeving en normen.

Logo SGS certificering BRL 100


Vereniging Veilig Gezond Werken / AVAG
Tevens is Lasaulec B.V. lid van de Vereniging Veilig Gezond Werken (voorheen AVAG). Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid.

Logo Vereniging Veilig Gezond Werken