Terugroepactie Fluke

Belangrijke informatie met betrekking tot de vrijwillige terugroepactie voor de Fluke T110, T130 and T150 Tweepolige spanningstesters

Oktober 2018

Fluke Corporation heeft een veiligheidsprobleem vastgesteld met betrekking tot de Fluke T110, T130 en T150 tweepolige spanningstesters ("T-pole Testers"). Als voorzorgsmaatregel heeft Fluke besloten om al deze producten vrijwillig terug te roepen en de getroffen klanten nieuwe, verbeterde en gelijkwaardige vervangende producten aan te bieden. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken, en we hopen dat u begrijpt dat klantveiligheid onze hoogste prioriteit heeft.

Recente proeven, uitgevoerd door Fluke, hebben getoond dat het aantal achtereenvolgende buigcycle dat de kabel succesvol kan doorstaan, grote spreiding vertoont. Dit kan ertoe leiden dat een enkele voltage-tester een vroegtijdige uitval van de kabel kan vertonen. Dit zou tot een verkorting van de levensduur van enkele testers kunnen leiden die Fluke onaanvaardbaar acht.

Verder kan de kabel een intermitterend falen laten zien waarbij, afhankelijk van de kabel-buiging, het mogelijk is voor een Recalled Tester om tijdens een zelfcontrole-geleidingsmeting of bij controlemeting op een bekende spanningsbron een correcte aanwijzing te geven, terwijl bij daaropvolgende test aan een testobject ten onrechte geen spanning aangegeven zou kunnen worden (zgn. ‘false negative’).

De primaire functie van een twee-polige spanningstester is het detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid van spanning om daarmee te bepalen of het veilig is om een elektrische installatie aan te raken en daaraan werkzaamheden te verrichten.

Een ‘false negative’ kan bij daaropvolgende werkzaamheden door de gebruiker leiden tot een elektrische schok of een vlamboog , ten gevolge van de foutieve aanwijzing. Dit zou kunnen leiden tot tot letsel of zelfs de dood.

Wegens dit risico, vragen wij u: STOP ONMIDDELLIJK het gebruik van uw T100-series tweepolige spanningstester en volg de instructies op van onze terugroep actie.

Ga voor meer informatie over welke T-100 serie modellen (productiedatum en serienummer) het betreft en de procedures naar de terugroepactie.

Naar de Fluke terugroepactie >>