Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lasaulec B.V. neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Er wordt continu gezocht naar haalbare stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en bewuste keuzes te maken om een balans te bereiken tussen de 3P’s: People, Planet en Profit. Lasaulec wil op deze manier waarde creëren op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

MVO Poster maatschappelijk verantwoord ondernemen